Hevoskynnön arvostelukohteet

Arvosteluasteikko:

1. Aloitusvaon suoruus max. 10 pistettä
2. Aloitusvaon syvyys, puhtaus ja leveys max. 10 pistettä
3. Harjan korkeus ja ulkonäkö max. 10 pistettä
4. Valjastaminen ja ajo max. 10 pistettä
5. Vaon suoruus max. 10 pistettä
6. Vaon syvyys max. 10 pistettä
7. Vaon leveys max. 10 pistettä
8. Viilujen tiiviys ja tasaisuus max. 10 pistettä
9. Kääntösarka eli päiste max. 10 pistettä
10. Lopetusvaon valmistelu max. 10 pistettä
11. Lopetusvako max. 10 pistettä

Yhteensä maksimissaan 110 pistettä

 

Arvosteluohjeet:

1. Aloitusvaon suoruus
Ensimmäinen vako ajetaan linjakeppien mukaan. Viiluharjaa ei saa merkitä muulla tavoin. Suoruus arvostellaan ainoastaan aloitusvaon perusteella. Jotta tuomarit ehtivät arvostella, saattaa olla tarpeen pysäyttää kyntäjät hetkeksi.

2. Aloitusvakojen syvyys, leveys ja puhtaus
Aloitusvakojen syvyys, leveys ja puhtaus arvostellaan kun aloitusvaot on saatu valmiiksi. Myös tällöin voi lyhyt pysähdys olla paikallaan, jotta tuomarit ehtivät tarkistaa vaot. Aloitusvakojen tulee olla irtileikattu ja riittävän leveät, jotta viilut mahtuvat kohtuullisesti sisäänpäin.

3. Harjan korkeus ja ulkonäkö
Harjan tulee olla matala, ja se saa olla kokonaisuudessaan vain hieman sarkaa korkeammalla. Koko maan täytyy olla viilun harjan alta kynnetty. Rikkaruohon, sängen ja vastaavan tulee olla kunnolla peitossa. Kyntösyvyyden tulee olla saavutettu kolmannella oikealle suuntautuvalla kierroksella.

4. Valjastaminen ja ajo
Valjaiden tulee olla sopivat. Vedon tulee kohdistua suoraan vetopisteestä kiinnityskoukkuun. Länget sovitetaan niin että ne myötäilevät hyvin längensijoja ja lapoja. Länget ovat silloin sopivat, kun kämmen menee edestä juuri ja juuri längen ja längensijan välistä. Korkeussuunnassa länget sovitetaan niin, että vetopiste tulee 1/3 kohdalle lavan pituudesta sen kärjestä mitattuna niin, että rinnustinremmi ei hierrä kurkkua. Setolkkaremmi kiristetään suunnilleen niin, että kämmen mahtuu vaakatasossa remmin alta. Vatsaremmi kiristetään löysästi niin, että kämmen mahtuu poikittain vatsan ja remmin välistä. Ristiohjat on sovitettava niin, että hevosten päät kääntyvät suoraan eteenpäin ajon aikana. Piiska saa kuulua varustukseen. Kyntäjän tulee kävellä vaivattomasti ja selkä suorana auran takana, ei kurkien (kahvojen) välissä. Ohjia pidetään toisella olkapäällä. Niitä voi pitää vyötäröllä, mutta silloin myös pisteet vähenevät. Ajurin tapaa pitää ohjia arvioidaan. Nykiminen ja hevosen hermostunut käsittely tuomitaan ankarasti. Hevosten ylirasittamisesta tai muusta epäurheilijamaisesta käytöksestä seuraa kilpailusta poissulkeminen.

5. Vakojen suoruus
Suoruus arvostellaan neljännen kierroksen jälkeen ja pääsääntöisesti oman aloituksen puoleiset vaot arvostellaan. Tulos on vähintään neljännen arvioinnin keskiarvo. Kolmea ensimmäistä vakoa naapuriin päin ei arvioida, koska näiden kohdalla on oikeutettu korjaamaan mahdolliset naapurin virheet ja mutkat.

6. Vaon syvyys
Kyntösyvyys mitataan harjakynnön neljännellä kierroksella ja lisäksi vähintään neljä kertaa kilpailun kuluessa. Syvyys- ja leveysmittauksia ei tehdä kahden ensimmäisen metrin matkalla päisteestä. Suurin sallittu poikkeama annetusta syvyydestä on +/-1cm, suuremmista poikkeamista vähennetään 1 piste/cm.

7. Vaon leveys
Vaon leveys mitataan neljännen kierroksen jälkeen omaa harjaa vasten. Viilujen leveys ei saa ylittää työleveyttä mitattuna maapuolelta kohtisuoraan vantaan ulkoreunaan. Tuomarit päättävät auran työleveydestä ja ilmoittavat sen kyntäjälle, jonka on oltava paikalla auran mittauksessa. Mikäli kyntäjän mielestä aura on mitattu väärin, täytyy siitä ilmoittaa välittömästi tuomarille tarkistusta varten. Kyntäjä määrittelee itse, haluaako käyttää veistä, joka on kapeampi tai leveämpi kuin alkuperäinen ko. auran kokoon kuuluva. Englantilaistyyppiset aurat, joissa siipi seuraa vaon pohjaa niin, että alareuna kaapii leveämmän palan kuin mitä vannas pystyy leikkaamaan, mitataan maapuolelta siiven alareunaan. Tuomareiden määrittelemä kyntöleveys on kaikissa olosuhteissa ratkaisevinta arvostelussa. Jos viilu on leveämpi kuin työleveys, vähennetään 2 pistettä jokaiselta cm:ltä. Jos viilu on kapeampi kuin työleveys, ei kahdesta ensimmäisestä cm:stä rankaista, mutta niitä seuraavista vähennetään 1 piste/cm. Pisteiden vähentäminen koskee sekä syvyys- että leveysmittauksissa jokaista alkavaa cm:ä

8. Viilujen tiiviys ja tasaisuus
Viilujen on oltavaa tiiviisti ja tasaisesti suhteessa toisiinsa. Sängen, vihreän ym. täytyy olla kokonaan peitossa. Viilujen täytyy olla säännölliset ja eheät niin, että ne muodostavat moitteettoman kokonaiskuvan kynnöksestä. Tämä saavutetaan ainoastaan mikäli päitset, kannatuspyörä ja kuorin on asetettu oikein. On sallittua käyttää veistä tai leikkuria.

9. Kääntösarka eli päiste
Lähinnä päisteen tasaisuus arvostellaan. Aura on otettava maasta ja asetettava niin, että kaikki vaot ovat yhtä syviä merkkivaon kohdalla. Hevosen jälkiä ei saa olla kynnöksellä.

10. Lopetusvaon valmistelu
Mikäli kyntäjä on tehnyt valmistelun oikealla tekniikalla, on tulos seuraavanlainen: multavako, joka ei ole liian syvä eikä liian leveä, joka on puhdas ja josta ei pilkota oljen pätkiä tai vihreää. Jotta tämän saavuttaa, on jäljelle jäävällä kaistaleella oltava rinnakkaiset, yhdensuuntaiset suorat sivut.

11. Lopetusvako
Lopetusvaon on oltava suora, puhdas, eikä siinä saa olla (multa)kokkareita tms. Multavakoa kynnettäessä aura ei ehdottomasti saa kyntää aikaisempaa käännöstä sisään. Lopetusvaon ja jo kynnetyn saran yhtymäkohdan on oltava tasainen ja hyvin reunustettu, ilman näkyviä oljenpätkiä, ruohoa tai vastaavaa.

Aika:
Jos ilmoitettu enimmäisaika ylitetään, vähennetään kyntäjältä 1 piste/tuomari kutakin alkavaa 4 minuutin jaksoa kohden. Lisäaikaa voidaan sallia sille, jolla on esim. jotain rikkoutunut tai vastaavaa. Mikäli kilpailija ylittää sovitun kilpailuajan yli 30 minuutilla, johtaa se kilpailusta poissulkemiseen.

Tuomari:
Kukin tuomari työskentelee kilpailun aikana itsenäisesti. On kiellettyä keskustella keskenään arvostelun kuluessa. Kukin tuomari täyttää oman arvostelupöytäkirjansa, joka lähetetään sihteeristölle jatkokäsittelyyn. Tuomarin on aina allekirjoitettava pöytäkirjansa.

Pöytäkirja:
Kunkin kyntäjän lopputulokset lasketaan tehtyjen tuomaripöytäkirjojen keskiarvona. Vaon suoruuden neljän arvostelun yhteenlaskussa tulos ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella. Kahden saran kyntö samassa kilpailussa: lopputulos lasketaan kahden kynnön summana. Tämä vähentää riskiä että kaksi tai useampi kyntäjä saisi samat loppupisteet.

Sama pistemäärä:
Niistä, joilla on sama pistemäärä, voittaa se, jolla on eniten pisteitä kohdissa 1. Harjan arvostelu (kaikkien kolmen osan summa), 2. Lopetusvako (molempien osien summa), 3. Valjastaminen ja ajo

Vastalause:
Mahdollinen vastalause tuomaripäätöksestä on jätettävä kirjallisena viimeistään 30min kuluttua tulosten julkaisemisesta. Vastalauseen käsittelee päätuomari yhdessä yhden tuomarin kanssa kustakin A- ja B- ryhmästä, jotka muodostavat tuomariston. Kilpailussa, jossa on vain yksi tuomaristo, ratkaisevat tuomarit yhdessä.

Suomennettu ja muokattu JUF:n (Jordbrukare-Ungdomens Förbund) säännöistä.
Katso ruotsalaiset hevoskynnön säännöt.

Kynnön aloitus

Kynön lopetus

Arvosteluohjeiden kohdat 10. Lopetusvaon valmistelu ja 11. Lopetusvako.