Vetokoe ja vetotyyli

Vetopaikka
Hiekkaesteen pituus on vähintään 100 metriä. Esteeseen on merkitty 10 metrin välein portaat, joita vedetään pysähtymättä kaksi kerrallaan.

Ennen vetokokeen alkamista määritetään vetopaikan kitka eli vetovastus.

Kilpailureen paino
Kilpailu kuorman alkupaino on kaikilla hevosilla 500 kg.

Ensimmäiset kaksi porrasta vedetään alkupainolla. Kunkin porrasparin jälkeen pidetään yhden minuutin tauko, jonka aikana kuormaa lisätään. Lisäykset ovat aina 50 kg.

Kustakin vetämästään portaasta hevonen saa yhden (1) pisteen. Portailla hevonen saa pysähtyä enintään kolme kertaa. Pysähdyksen jälkeen valjakon tulee yhden (1) minuutin kuluessa jatkaa suoritusta. Neljännellä pysähdyksellä veto lopetetaan. Sen jälkeen mitataan viimeisen vedetyn portaan ylittävä matka metrin tarkkuudella reen keskikohdasta. Kustakin ylitetystä metristä annetaan yksi kymmenesosa (0,1) pistettä.

Alla oleva kuva esittää kilpailureen painon muodostumisen. Huomioitavaa on, että kuvassa reen alkupaino on 400 kg kun se nykyisin on 500 kg ja vedettävä yhden suuntainen matka nykyään 100 metriä.

Vetopaino

Kuva esittää kilpailureen painon muodostumisen. Huomioitavaa on, että kuvassa reen alkupaino on 400 kg kun se nykyisin on 500 kg ja vedettävä yhden suuntainen matka nykyään 100 metriä.

Vetotyyli
Hevosen käyttäytymisestä vedon aikana annetaan nollasta kolmeen (0-3) pistettä puolen (0,5) pisteen tarkkuudella. Arvostelussa kiinnitetään huomio hevosen irtioton varmuuteen, vetotavan taloudellisuuteen ja sitkeyteen sekä rauhallisuuteen taukojen aikana. Kiemurtelevasta tai vinosta vetotavasta vähennetään tyylipisteitä. Mikäli hevonen poistuu vetouralta, veto lopetetaan.

Hevosen lyöminen, huutaminen ja muu sopimaton tai ruma hevosen kohtelu on kilpailun aikana kielletty. Hevosen ajaja vastaa valjaiden, kengityksen ja vetokokeessa käytettävien aisojen kunnosta.