Vetopaikka ja reen paino

Vetopaikka
Hiekkaesteen pituus on vähintään 60 metriä. Esteeseen on merkitty 10 metrin välein portaat, joita vedetään pysähtymättä kaksi kerrallaan. Ennen vetokokeen alkamista määritetään vetopaikan kitka eli vetovastus.

Kilpailureen paino
Kilpailu kuorman alkupainon määritys: kitka yli 50% alkupaino 400 kg, kitka alle 49% alkupaino 500 kg kitka alle 44% alkupaino 600 kg.

Ensimmäiset kaksi porrasta vedetään alkupainolla. Kunkin porrasparin jälkeen pidetään yhden minuutin tauko, jonka aikana kuormaa lisätään. Lisäykset ovat aina 50 kg.

Kustakin vetämästään portaasta hevonen saa yhden (1) pisteen. Portailla hevonen saa pysähtyä enintään kolme kertaa. Pysähdyksen jälkeen valjakon tulee yhden (1) minuutin kuluessa jatkaa suoritusta. Neljännellä pysähdyksellä veto lopetetaan. Sen jälkeen mitataan viimeisen vedetyn portaan ylittävä matka metrin tarkkuudella reen keskikohdasta. Kustakin ylitetystä metristä annetaan yksi kymmenesosa (0,1) pistettä.

 

Vetopaino