Työmestaruuskilpailun säännöt

Suomenhevosten valtakunnallisen työmestaruuskilpailun säännöt,
14.9.2016 Suomen Hippos ry

1. Osallistumisoikeus

Suomenhevosten valtakunnalliseen työmestaruuskilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan jalostusarvostelussa hyväksytyt suomenhevosoriit ja -tammat, jotka on ilmoitettu kilpailuun määräaikana. Järjestäjä voi periä kilpailijoilta kohtuullisen osallistumismaksun. Kilpailuihin ei ole oikeutettu osallistumaan hevonen, joka on tiine neljä kuukautta aikaisemmin suoritetusta astutuksesta. Varsanalainen tamma saa kilpailla seitsemän kuukauden kuluttua varsomisesta tai kolmen kuukauden kuluttua varsan kuolemasta.

2. Palkintolautakunta

Palkintolautakunnassa toimivat Suomen Hippos ry:n ja kilpailun järjestäjän valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi esteetöntä ja asiantuntevaa henkilöä. Kilpailut suoritetaan eläinlääkärin valvonnassa. Juoksukokeen aikana on lautakunnassa oltava henkilö, jolla on Suomen Hippos r.y:n myöntämä ravikilpailutuomarin kortti. Lautakunnan avuksi kilpailun järjestäjä nimeää tarpeelliset avustajat.

3. Kilpailupaikka ja -kalusto

Kilpailu pidetään 1000 metrin pituisella raviradalla tai muulla palkintolautakunnan hyväksymällä paikalla. Lautakunnan on tarkistettava tilapäisradan pituus aina ennen kilpailun alkua. Käyntikoetta varten järjestäjä hankkii kahdet kumipyöräiset työkärryt, joihin voidaan lastata 500 kg paino. Vetokoetta varten järjestäjä hankkii reen, jossa on kummassakin päässä kakkula-aisojen kiinnitysrengas sekä sivuilla saverikot sivuaisoja varten. Rekeä on voitava vetää molempiin suuntiin. Verryttelyä varten tulee olla toinen samanlainen reki.

4. Eläinlääkärin tarkastus

Eläinlääkäri tarkastaa jokaisen kilpailuun ilmoitetun hevosen kunnon sekä hevosen varusteet ja valjastuksen ennen kilpailun alkua. Ontuvat, alakuntoiset tai muuten sairaat hevoset eivät saa osallistua kilpailuun. Eläinlääkäri tarkkailee kilpailusuoritusten vaikutusta hevosen rasittuneisuuteen ja tarpeen vaatiessa voi keskeyttää hevosen osallistumisen.

5. Kilpailu ja kilpailusuoritusten arvostelu

Kilpailun osat ovat suoritusjärjestyksessä: 1000 metrin juoksu, 500 metrin käynti ja kuorman veto.

5.1. Juoksukoe ajetaan korkeintaan viiden hevosen arvottuna ryhmälähtönä linjalähetyksellä hiitti- tai valmennuskärryjä tai kiesejä käyttäen. Normaalivaljastuksen ja -kuolainten lisäksi sallitaan vain obersek, kieliside, putsit ja takasäärisuojat. Muiden suojien käyttöön on pyydettävä erillinen lupa kilpailun lautakunnalta. Juoksukokeessa noudatetaan soveltuvin osin Suomen Hippos r.y.:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä; ajolupakorttia ei vaadita, mutta kypärän ja turvaliivin käyttö on pakollista. Laukkakertoja sallitaan kolme, vasta neljännestä hylätään. Loppusuoran alle 100 metrin laukasta ei hylätä, mutta maalilaukasta hylätään.

Juoksunopeudesta annetaan pisteitä seuraavasti:

Juoksuaika, min Pisteet
2.21 tai yli, 1 piste
2.11 – 2.20, 2 pistettä
2.01 – 2.10, 3 pistettä
1.51 – 2.00, 4 pistettä
1.50 tai alle, 5 pistettä

Jos rata- tai sääolot ovat huonot, lautakunta voi antaa hyvitystä korkeintaan viisi (5) sekuntia, mistä on ilmoitettava ennen juoksukokeen alkamista. Jos hevosen juoksu hylätään, hevonen saa juoksukokeesta nolla (0) pistettä, mutta sillä on oikeus jatkaa kilpailua.

5.2. Käyntikoe ajetaan työkärryillä nettokuorman ollessa 500 kg. Lisäksi kärryillä on ajajan lisäksi lautakunnan jäsen tai avustaja ajanottajana ja käynnin puhtauden valvojana. Käynnin epäpuhtaudesta lautakunta voi lisätä viidestä kolmeenkymmeneen (5-30) sakkosekuntia hevosen 500 metrin aikaan. Jos hevonen rikkoo käynnin neljä kertaa, sen suoritus hylätään. Käyntiaika saadaan kertomalla 500 metrin aika ja lisätyt sakkosekunnit kahdella.

Käyntiajasta annetaan pisteitä seuraavasti:

Käyntiaika, min Pisteet
9.11 tai yli, 1 piste
8.51 – 9.10, 2 pistettä
8.31 – 8.50, 3 pistettä
8.11 – 8.30, 4 pistettä
7.51 – 8.10, 5 pistettä
7.50 tai alle, 6 pistettä

Jos hevosen käynti hylätään, hevonen saa käyntikokeesta nolla (0) pistettä, mutta sillä on oikeus jatkaa kilpailua.

5.3. Kuorman veto
Hiekkaesteen pituus on vähintään 60 metriä. Esteeseen on merkitty 10 metrin pituiset portaat, joita vedetään pysähtymättä kaksi kerrallaan. Ennen vetokokeen alkamista määritetään vetopaikan kitka eli vetovastus.

Kilpailussa kuorman alkupaino on kaikilla hevosilla 600 kg, kun kitka on alle 45 %, 500 kg, kun kitka on 45-49 % ja 400 kg, kun kitka on 50 % ja enemmän.

Kilpailijat suorittavat vetokokeen juoksukokeen ja käyntikokeen yhteenlasketun pistetilanteen mukaisessa käänteisessä järjestyksessä. Pisteiden ollessa tasan, kyseisten hevosten lähtöjärjestys vetokokeeseen arvotaan.

Ensimmäiset kaksi porrasta vedätetään alkupainolla. Kunkin porrasparin jälkeen pidetään yhden minuutin tauko, jonka aikana kuormaa lisätään. Lisäykset ovat aina 50 kg. Kustakin vetämästään portaasta hevonen saa yhden (1) pisteen. Portailla hevonen saa pysähtyä enintään kolme kertaa. Pysähdyksen jälkeen valjakon tulee yhden (1) minuutin kuluessa jatkaa suoritusta. Neljännellä pysähdyksellä veto lopetetaan. Sen jälkeen mitataan viimeisen vedetyn portaan ylittävä matka metrin tarkkuudella reen keskikohdasta. Kustakin ylitetystä metristä annetaan yksi kymmenesosa (0,1) pistettä.

Ajajan on yksin hallittava hevosensa sekä portailla, että taukojen aikana; muussa tapauksessa veto hylätään. Avustajan käyttö on sallittua vain siirrettäessä hevosta reen toiseen päähän vetosuunnan vaihtuessa. Varusteiden korjaaminen on sallittu vain taukojen aikana. Jos valjasrikko tulee kesken suorituksen, veto keskeytetään.

Hevosen käyttäytymisestä vedon aikana annetaan nollasta kolmeen (0-3) pistettä puolen (0,5) pisteen tarkkuudella. Arvostelussa kiinnitetään huomio hevosen irtioton varmuuteen, vetotavan taloudellisuuteen ja sitkeyteen sekä rauhallisuuteen taukojen aikana.

Hevosen lyöminen, huutaminen ja muu sopimaton tai ruma hevosen kohtelu on kilpailun aikana kielletty. Hevosen ajaja vastaa valjaiden, kengityksen ja vetokokeessa käytettävien aisojen kunnosta.

7. Lääkintä ja lääkevalmisteet

Suomenhevosten valtakunnallisessa työmestaruuskilpailussa sovelletaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen määräyksiä koskien kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä ja näytteiden ottoa.

7. Palkitseminen

Kilpailussa jaetaan järjestyspalkintoja, jotka määräytyvät saavutetun yhteispistemäärän mukaan. Hevosen on kuitenkin saatava juoksu- ja käyntikokeesta vähintään yksi (1) piste kummastakin sekä vedosta ainakin kaksi (2) pistettä. Jos kahdelle tai useammalle hevoselle tulee sama yhteispistemäärä, ratkaisee vetokokeesta saatu tulos palkintojärjestyksen. Jos vetotuloskin on sama, annetaan kilpailijoille sama palkintosija ja jaetaan vastaavien palkintojen rahamäärä tasan.

Kilpailun järjestäjä määrää rahapalkintojen suuruuden ja lukumäärän. Tulos merkitään hevosen kantakirjatodistukseen. Kilpailun voittaja saa suomenhevosten valtakunnallisen työmestarin arvon.

7. Sääntöjen voimassaolo

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Hippos r.y:n yhdessä paikallisen järjestäjän, hevosjalostusliiton tai jäsenseuran kanssa toimeenpanemassa suomenhevosten valtakunnallisessa työmestaruuskilpailussa.