Hevoskynnön kilpailusäännöt

Hevoskynnön SM-kilpailujen viralliset kilpailusäännöt.

Sarat:
Sarat merkitään hyvissä ajoin ennen kilpailua. Alue on enintään 1000m 2 osallistujaa kohti ja se rajataan köydellä siten, että yleisö pysyy sarkojen ulkopulella.

Kääntösarka eli päiste:
Päisteistä tehdään 8-10 m leveät ja ne merkitään matalalla ”merkkivaolla”. Viilu käännetään sisäänpäin.

Merkintä:
Sarat mitataan 14-16m leveiksi ja 50-70m pitkiksi. Ensimmäisestä sarasta tehdään 1m kapeampi kuin muut sarat. Saran selät merkitään numeroiduilla kepeillä. Linjakeppejä on oltava vähintään kolme kappaletta kyntäjää kohden. Linjakepin saa asettaa korkeintaan 10m merkkivaon ulkopuolelle.

Arvonta:
Sarat jaetaan kyntäjille arpomalla.

Kyntösyvyys:
Kilpailun johto määrää kyntösyvyyden yhdessä maanomistajan kanssa.

Aloitus:
Lähtömerkki annetaan, kun kaikki kyntäjät ovat paikoillaan sarkojensa luona. Kaikki aloittavat samaan aikaan.

Pysäyttäminen:
Tuomareilla on kilpailun kuluessa oikeus pysäyttää kyntäjät esim. aloitusvaon tarkempaa tarkastelua varten tai välittömästi ennen lopetusvakoa. Kyntäjät jatkavat tuomareiden annettua lähtömerkin.

Nimilaput:
Heti kun on kokoonnuttu kilpailupaikalle, kiinnitetään kunkin kyntäjän selkään lappu, jossa on selvästi kilpailijan nimi ja numero.

Harjakyntö:
Aloitusvakojen jälkeen kukin osallistuja kyntää 4 kierrosta sisäänpäin, minkä jälkeen kyntö tehdään ulospäin alemman kilpailunumeron omaavaa kilpailijaa kohti. Jos kilpailijan on pakko odottaa pitkään koska naapuri ei ole saanut harjakyntöään valmiiksi, voi tuomaristo antaa kilpailijalle luvan aloittaa uuden vaon.

Tuomaristo:
Tuomaristo vastaa kokonaan arvostelusta. Syvyyden ja leveyden mittaamiseen sallitaan erityisen henkilöstön, ”mittamiesten”, käyttö.

Ajanotto:
Kyntöaikaa mitataan. Kilpailun johtaja määrää kyntöajan kilpailukohtaisesti. Sarkojen koko, maalaji ja mahdollisesti hevosten suorituskyky otetaan huomioon.

Hevoset:
Hevosten täytyy olla vähintään 4-vuotiaita, hyvässä kunnossa ja kaviot hyvin hoidettu.

Aurat:
Ainoastaan yksisiipistä auraa saa käyttää. Auran on oltava vakiokunnossa, eli sellaisena kuin valmistaja on sen aikanaan toimittanut. Jos halutaan kyntää tiettyä tapaa tai tyyliä noudattaen tai muusta syystä halutaan kokeilla uusia kyntötapoja, voidaan sallia ”yhdistelmäaura”.

Huomautuksia:
Kyntäjää saa auttaa kilpailun aikana vain kahdessa poikkeustapauksessa: hevosten valvonnassa sekä linjakeppien paikoilleen asettelussa ja poistamisessa. Kyntäjä vastaa keppien linjaamisesta. Kilpailija ei saa missään olosuhteissa jättää hevosta ilman asianmukaista valvontaa. Siksi sallitaan yksi avustaja, joka seisoo päisteellä ja on tarvittaessa käytettävissä. Avustajalle annetaan käsinauha tai muu merkki. Merkistä yleisö voi helposti nähdä, että asianomaisella on oikeus oleskella suljetulla kilpailualueella. Huomaa, että avustaja ei saa missään tapauksessa seurata kyntäjää kynnön aikana.

Manipulointi:
Ei kyntäjä eikä avustaja saa käsin tai jaloin parannella kyntöjälkeä. Toki kyntäjän sallitaan liikkeessä polkea viilu paikalleen. Näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa tuomariston päätöksellä pisteiden vähentäminen. Yhdestä rikkomuksesta suositellaan vähennettäväksi 1-5- pistettä/tuomari. Vähennettävien pisteiden määrä riippuu manipuloinnin vakavuudesta.

Suomennettu ja muokattu JUF:n (Jordbrukare-Ungdomens Förbund) säännöistä.
Katso ruotsalaiset hevoskynnön säännöt.